Traveldesign støtter

Marys Venner

Eneste godkjente norske fadderorganisasjon som øremerker ditt bidrag til ditt fadderbarn.

Siden 2010 har Traveldesign fulgt opp 7 fadderbarn fra Marys Venner. Fadderbarnene er fra Thailand, Sri Lanka og India.

Marys Venner er en idealistisk og uavhengig hjelpeorganisasjon med mer enn 40 års erfaring i å gi fattige barn og ungdom et bedre livsgrunnlag og verdig liv.

Marys Venner satser på Utdanning og sørger for:

  • At alle barn får gå på skole, helst på den lokale skolen sammen med barn fra lokalmiljøet.
  • Ekstraundervisning og betaler ekstra lærere hvis dette er nødvendig.
  • Undervisning på data, og finansierer også datamaskiner.
  • Undervisning i musikk, dans og sang – noe som kan bidra til raskere rehabilitering etter traumatiske opplevelser.

Les mer om Marys Venner og deres prosjekter her.