Traveldesign støtter

Marys Venner

Eneste godkjente norske fadderorganisasjon som øremerker ditt bidrag til ditt fadderbarn.

Siden 2010 har Traveldesign hatt fadderbarn fra Marys Venner. Dette er en idealistisk og uavhengig hjelpeorganisasjon med mer enn 40 års erfaring i å gi fattige barn og ungdom et bedre livsgrunnlag og verdig liv.

Marys Venner satser på Utdanning og sørger for:

  • At alle barn får gå på skole, helst på den lokale skolen sammen med barn fra lokalmiljøet.
  • Ekstraundervisning og betaler ekstra lærere hvis dette er nødvendig.
  • Undervisning på data, og finansierer også datamaskiner.
  • Undervisning i musikk, dans og sang – noe som kan bidra til raskere rehabilitering etter traumatiske opplevelser.

Les mer om Marys Venner og deres prosjekter her.