Bærekraft

Vi kan alle bli bedre på noe

Traveldesign er sertifisert Miljøfyrtårn. Alle vi Traveldesignere jobber aktivt med å forbedre oss med avfallshåndtering, papirbruk og energi. Som team har vi fokus på å ha et godt arbeidsmiljø og å skape økt miljøbevissthet internt.

Som leverandør av firmareiser og arrangement i inn- og utland er vi med på å fremme samarbeidsklima, bygge kultur og trivsel i de respektive bedrifter. Reiseliv har på den måten store positive effekter. Samtidig vet vi at vår bransje er en del av klimatruslene verden står ovenfor.

Traveldesign ønsker å være med å redusere bransjens negative fotavtrykk så mye som mulig. Vi prioriterer samarbeid med miljøbevisste leverandører. Vi hjelper våre kunder å foreta klimabevisste valg og gir miljøvennlige råd for planlegging og gjennomføring av våre arrangement og reiser. Vi skal til enhver tid kunne finne de beste bærekraftige løsningene innenfor transportmidler, hotell og aktiviteter.

For oss er dette et kvalitetsstempel. Vi ønsker å gjøre en forskjell og hvis vi alle gjør litt, kan vi til sammen utrette mye.