Traveldesign støtter

URAFIKI

– en ideell og humanitær organisasjon som arbeider for å forbedre skoleutvikling i Bukavu, Kongo.

Traveldesign er stolt av å støtte URAFIKI, en ideell og humanitær organisasjon som arbeider for å forbedre skoleutvikling i Bukavu, Kongo. URAFIKI er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon, drevet av frivillig innsats uten profittformål.

URAFIKI samarbeider tett med søsterorganisasjonen Urafiki Bukavu-Bergen (UBB) i Kongo. Alle prosjekter og beslutninger blir nøye drøftet og planlagt i samarbeid med UBB, noe som sikrer en bærekraftig og lokalt forankret utvikling.

URAFIKI har som hovedmål å:
Bidra til utviklingen av skolegang i Bukavu, Kongo, ved å sikre at barn og unge har tilgang til gode og tjenlige skolebygg.
Fremme faglig samarbeid om pedagogikk og undervisning.
Styrke gjensidig forståelse, respekt, tillit og vennskap mellom Norge og Kongo gjennom kulturutveksling.
Kjerneverdier

Arbeidet i URAFIKI er forankret i følgende verdier:

Tillit
Likeverd
Gjensidig respekt
Kjærlighet
Disse verdiene ble utviklet gjennom gruppeprosesser på et seminar i Bukavu og er sentrale i både den daglige dialogen og alt praktisk arbeid.

Medlem av Innsamlingskontrollen

URAFIKI ble 26. november 2020 godkjent som medlem av Innsamlingskontrollen. Dette gir trygghet for at innsamlingsvirksomheten drives forsvarlig, og at donasjonene går til de formålene som er oppgitt.

Ved å støtte URAFIKI bidrar Traveldesign til en positiv og varig innvirkning på samfunnet i Bukavu. Vi oppfordrer alle våre kunder og partnere til å lære mer om URAFIKIs viktige arbeid og vurdere å bidra til deres innsats for utdanning og kulturutveksling.

For mer informasjon om hvordan du kan støtte URAFIKI, besøk deres nettside eller kontakt oss direkte. Sammen kan vi gjøre en forskjell!

Ler mer om URAFIKI her. 

Les mer om FNs bærekraftsmålog hva de betyr i URAFIKIs arbeid.