Vi er sertifisert som

Miljøfyrtårn

Vi er opptatt av å ta miljøansvar, derfor er Traveldesign AS Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen gir Traveldesign AS gode verktøy for å jobbe med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønnere fremtid.

Traveldesign AS ble første gang sertifisert som Miljøfyrtårn 07.05.2021 – nasjonalt sertifikat nr. 11500. Å bli sertifisert betyr å forplikte seg til kontinuerlig forbedring. Dette er derfor kun starten på Traveldesigns langsiktige arbeid innen bærekraft, eksternt miljø og arbeidsmiljø.

Miljøfokus
Vi mener at å reise er en positiv drivkraft som fører mennesker sammen, fremmer forståelse og hjelper kulturer til å blomstre. Det er samtidig viktig å sette minst mulig fotavtrykk for å verne om stedene vi besøker og støtte lokalsamfunn.
Traveldesign er opptatt av å velge bærekraftige leverandører, både i Norge og utlandet.
Spør oss gjerne om bærekraftige leverandører, bærekraftige reisemål og grønne konferanser.

Miljørapport
For å bli Miljøsertifisert og for å fortsette å være dette, må vi sende inn årlig klima- og miljørapport som en del av sertifiseringsgrunnlaget. Vår Miljørapport er tilgjengelig på forespørsel. Send forespørsel til firmapost@traveldesign.no.

Vi ønsker å bli bedre – kom gjerne med innspill.
En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor oppfordrer vi kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi oss innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Traveldesign AS i årene framover. Send dine innspill til firmapost@traveldesign.no.

Vi ønsker også å oppfordre andre til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.
Les mer om Miljøfyrtårn og hvordan man blir sertifisert her.