Reisevilkår

Viktig, men enkelt!

Næringsliv
Traveldesign driver med skreddersøm av firmaturer, konferanser og arrangement /events for norsk næringsliv.

Priser og betingelser utarbeides og forhandles frem i hvert enkelt tilfelle med flyselskap, hotel og andre leverandører. Både pris og betingelser vil være avhengig av kapasitet og etterspørsel i aktuell periode.

For hvert enkelt arrangement vil det, i tillegg til avtale om kjøp av reiser i næring, bli inngått en egen avtale med tilhørende betingelser.

Privat
Også reiser og arrangement i privat regi er skreddersydd utfra våre kunders ønsker og behov. Det vil derfor foreligge egne betingelser og vilkår for hvert enkelt arrangement. Private reiser er omfattet av Pakkereiseloven som regulerer reiser til forbrukere.