Dette er vår

Miljøpolicy

TRAVELDESIGN ønsker å gjøre en forskjell og hvis vi alle gjør litt kan vi til sammen utrette mye.

TRAVELDESIGN samler mennesker på reiser, arrangement, konferanser og events både nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er å fremme samarbeidsklima og trivsel i bedriftene vi jobber med. Reiseliv har betydelige positive effekter: det knytter mennesker sammen, fremmer kulturmøter og bidrar til økonomisk vekst og sosial utvikling. Samtidig må vi erkjenne at vår bransje er en del av klimatruslene vi står ovenfor.

TRAVELDESIGN ønsker å redusere påvirkningen på miljøet så mye som mulig. Dette vil vi gjøre ved å:

  • Velge miljøbevisste leverandører i inn- og utland som tar miljøhensyn og samfunnsansvar på alvor.
  • Hjelpe våre kunder å ta klimabevisste valg og å gi miljøvennlige råd for planlegging og gjennomføring av våre arrangement.
  • Ha miljøfokus i egen daglig drift. Det inkluderer gjenbruk, reduksjon av energi- og ressursbruk og god avfallshåndtering.
  • Prioritere kompetanseheving innen bærekraft for våre medarbeidere slik at vi skal kunne gi gode og miljøvennlige råd til våre samarbeidspartnere og kunder.
  • Være en aktiv bidragsyter og bidra positivt til miljøet og lokalsamfunnet vi er en del av.

Vi vil være et godt forbilde og ta vårt miljøansvar på alvor. Hvis vi alle gjør litt kan vi sammen utrette mye. Ingenting kan erstatte det verdifulle møtet mellom mennesker.