Førstehjelp – viktig å kunne – enkelt å utføre.

Vi tar din sikkerhet på alvor

Førstehjelpskurs med hjertestarter

Alle i Traveldesign skal ha grunnleggende kunnskap om den viktigste førstehjelpen og være i stand til å handle i en stresset situasjon. Hvert år gjennomfører vi derfor førstehjelpskurs med hjertestarter i samarbeid med Røde Kors. Vi har også gått til innkjøp av to hjertestartere.